Η Αγία Γραφή, το εμφατικό τρίγλωσσο, σκληρό δέσιμο

Η Αγία Γραφή, το εμφατικό τρίγλωσσο, σκληρό δέσιμο

  • 40,00€

  • Τελική τιμή : 40,00€

Σκληρό δέσιμο, σελίδες 1700, 28 x 29 εκατοστά.

- Μοναδική και ανεπανάληπτη έκδοση. Αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία

- Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ: Εβδομήκοντα, Βάμβας, Φίλος, με παρεμβάσεις Λούβαρη-Χαστούπη

- Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ: Αρχαίο κείμενο Stephanous - αρχαίο Βυζαντινό κείμενο - Βάμβας - Φίλος, με παρεμβάσεις τού Κριτικού Κειμένου των Nestle/Aland.

Συγκριτική παρουσίαση των κειμένων τής Αγίας Γραφής, της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, με τις κυριότερες μεταφράσεις τους στα Ελληνικά. Για την Παλαιά Διαθήκη οι διαφορές μεταξύ Βάμβα - Φίλου - Εβδομήκοντα, με παρέμβαση και της μετάφρασης των Λούβαρη Χαστούπη (π.χ. Δευτ. 22/5, Ιερ. 17/9, Αμώς 3/3), για δε τις διαφορές στην Καινή Διαθήκη μεταξύ του Βάμβα - Φίλου - κείμενο Stephanous - αρχαίο Βυζαντινό κείμενο, με ανάλογη παρέμβαση και του Κριτικού Κειμένου των Nestle/Aland (π.χ. 1Ιωάν. 5/7, 8).