ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΒΛΟΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΒΛΟΣ

  • 8,00€

  • Τελική τιμή : 8,00€

Στο βιβλίο αυτό επιχειρείται η κριτική θεώρηση της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο πρόβλημα της γνώσης, της ύπαρξης, και του κόσμου γενικότερα, στη διαχρονική της πορεία.

Είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος, μπροστά στο φαινόμενο της ζωής, επεδίωξε ανέκαθεν από εσωτερική παρόρμηση κινούμενος να δώσει μία ικανοποιητική γι’ αυτόν ερμηνεία, χωρίς όμως να το κατορθώσει εξαιτίας των περιορισμένων γνωστικών του ικανοτήτων. Οι αισθήσεις του είναι εκ των πραγμάτων ανέφικτες, γιατί, η γνώση του αισθητού δεν μπορεί να του προσφέρει παρά τη γνώση του φαινομένου και αυτή ελλειπή, μια και το φαινόμενο συνεχώς μεταβάλλεται, αλλά και η διανόησή του δομημένη για να αντιμετωπίσει το θεώρημα δεν θα δυνηθεί να ερευνήσει την ουσία της πραγματικότητας, θα αρκεσθεί, όπως και ο συγγραφέας το διαπιστώνει, χρησιμοποιώντας όρον τον οποίον ο απ. Παύλος εύστοχα χρησιμοποίησε στην ομιλία του προς τους σοφούς του Αρείου Πάγου, στην απλή ψηλάφηση της πραγματικότητας.