ΛΑΟΣ ΜΟΝΟΣ - Ο Ισραήλ ανά τους αιώνες

ΛΑΟΣ ΜΟΝΟΣ - Ο Ισραήλ ανά τους αιώνες

  • 14,00€

  • Τελική τιμή : 14,00€

Αθήνα, 2η Έκδοση

Σελίδες 274 • τιμή €14,-


Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου θα γίνει προσπάθεια να απαντηθούν ερωτήματα,

που απασχολούν ή θα πρέπει να απασχολούν τον μελετητή της Βίβλου,

μερικά των οποίων είναι:


Έχει για μας κάποια σημασία ο λαός Ισραήλ; Και ποια;

Τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν ανά τους αιώνες σε σχέση μ’ αυτόν τον λαό, και διαδραματίζονται από τη σύσταση του κράτους του Ισραήλ μέχρι σήμερα, ποια συναισθήματα μας γεννούν, και ποια θέση –πνευματική και πρακτική– παίρνουμε απέναντι σ’αυτά;

Η προσωπική μας σωτηρία είναι το όλον της υπόθεσης, ώστε κάθε άλλο ζήτημα στην εξέλιξη του σχεδίου του Θεού να μην είναι ζήτημα που μας αφορά; Ή μήπως η πίστη μας, αποκομμένη από τη δυναμική εξέλιξη και εκπλήρωση του σχεδίου του Θεού, πορεύεται ανεξάρτητα απ’ αυτό και σύμφωνα με τη δική μας κρίση και επιθυμία;

Ο λαός Ισραήλ, η κρατική του υπόσταση, συνεπώς και τα γεωγραφικά του όρια και το μέλλον του δεν μας ενδιαφέρουν, γιατί πιστεύουμε ότι ο Θεός τον έχει απορρίψει οριστικά και αμετάκλητα, όπως δίδασκε κατά καιρούς και μας παρέδωσε η αρχαία, και στη συνέχεια η μεσαιωνική εκκλησία;